Tekening chronologie Haantje Opmeten van molen Het Haantje te Weesp - Foto: Wouter Pfeiffer
Olieslaan te Hoolst (B) Olieslaan in de pas gerestaureerde molen van Hoolst (B) Foto: Tom van Engers.
 
Fragment van een molenbaard, aangetroffen in de molen van de Vogelzang te Lieshout (N-Br.).
Deze baard vertoont stijlelementen zoals die voorkwamen aan de poldermolens in het Zuid-Hollands/Utrechtse veengebied in de eerste helft van de negentiende eeuw.


Inscriptie op stijl molen De Hoop te Oude Niedorp  
Ingegraveerde tekening van een standerdmolen op een stijl van achtkante korenmolen De Hoop te Oude Niedorp
(N-H)
Klik op de tekening voor een grote weergave met toelichting.

Aanbod en expertise

 

Molenbehoud.nl is het adviesbureau van Nico Jurgens, adviseur bij onderhoud en restauratie van molens sinds 1992, molenliefhebber en al meer dan veertig jaar actief voor het behoud van molens en ander cultureel en industrieel erfgoed in Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Polen en Italië. (foto's rechtsboven en links).

Adviezen van Molenbehoud.nl zijn steeds gebaseerd op gedegen bouwhistorisch onderzoek, waarin door analyse en combinatie van vele fragmentarische gegevens de bouwgeschiedenis vanaf het ontwerp tot en met het verval wordt gereconstrueerd.

De deskundigheid van adviesbureau Molenbehoud.nl omvat alle aspecten die van belang zijn bij restauraties en reconstructies van monumenten. In gevallen waarin bijzondere expertise vereist is, zoals bijvoorbeeld funderings- en grondmechanisch onderzoek, schakelt adviesbureau Molenbehoud.nl in overleg met de opdrachtgever gespecialiseerde bedrijven in.

Vanzelfsprekend werkt Adviesbureau Molenbehoud.nl volgens de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 (PDF, ca. 2,6 MB) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. *

 

Nico Jurgens is als enige door de Bond van Nederlandse Bouwhistorici gekwalificeerd als Bouwhistorisch molenspecialist.
 

 

Adviesbureau Molenbehoud.nl
is deskundig op de volgende gebieden

 
Bouwhistorisch onderzoek
- prospectie
- onderzoek
- documentatie
- analyse en rapportage
Toelichting, zie: Werkwijze bij onderzoek

Cultuurhistorisch onderzoek
- wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek
- cultuurhistorische inventarisaties
- Cultuurhistorische Effect Rapportages
- opstellen cultuurhistorische waardebepaling
- ontwerpen van historische reconstructies

Restauratiekunde
- historische materialen en technieken
- restauratietechnieken
- restauratie-ethiek en -filosofie
- wet- en regelgeving m.b.t. monumentenbehoud

Advies en begeleiding bij restauraties
- samenstellen restauratiedossiers (toelichting: zie onder)
- bouwkundig ontwerpen en tekenen (CAD)
- bouwkundige en werktuigbouwkundige adviezen
- begeleiding bij de uitvoering van projecten (foto's links en rechts)

Voorlichting en PR
- verzorgen van publicaties op de bovengenoemde gebieden
- algemene en doelgroepgerichte lezingen en presentaties

Overzicht uitgevoerd werk: Portfolio / Onderzoek en advies
 

Toelichting: samenstellen van restauratiedossiers
Een compleet restauratiedossier omvat de volgende documenten:
• bouwhistorische Nota
• diagnosenota
• opmetingstekeningen
• fotodocumentatie
• bestek
• werkomschrijving
• restauratietekeningen
• verantwoordingsnota
• bestemmingsnota
• kostenraming
N.B.: Alleen de Vlaamse overheid vereist bij de aanvraag voor restauratiesubsidie een compleet dossier.

 

Vervolg: Visie op monumentenbehoud

 

* Vernieuwde versie van de oorspronkelijk in 2000 in een samenwerkingsverband van de RACM (nu RCE), het ministerie van VROM / Rijksgebouwendienst, de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) en de Stichting Historisch Boerderijonderzoek (SHBO) geformuleerde richtlijnen.

 


 

Opmeten molen 't Haantje te Weesp - Foto: Wouter Pfeiffer.
Fotopagina restauratie molen Hamont Plaatsing van het vangwiel in de
kap van de molen van Hamont (B),
Molen Authausen tijdens restauratie Molen Ludwig te Authausen (D)
tijdens de herbouw.
Aan het werk: molenmaker John de Jongh uit Veldhoven (boven), molendeskundige Nico Jurgens (onder L) en molenaar Willem Roose uit Gouda (onder R).
Foto: Förderverein des Ländlichen Raumes der Dübener Heide e.V.