Oude Afstellen spil Borkel
Molen De Knegt te Akersloot.
Goede samenwerking en een zorgvuldig ontwerp maakten een bijzonder mooie reconstructie van de in 2001 afgebrande molen mogelijk, die bovendien ruim binnen de begroting bleef.
Samen werken aan monumentenbehoud

 
Het zijn niet de afzonderlijke bouwstenen die het gebouw maken, maar de wijze waarop ze zijn bijeengebracht.

 
Particuliere organisaties en overheidsinstellingen die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed besteden doorgaans een aanzienlijk deel van hun inspanningen en budgetten aan de taak voldoende draagvlak te creëren voor hun doelstellingen. Een middel daartoe dat vaak wordt ingezet, zijn presentaties door deskundigen. De opzet is dan dat deze deskundigen hun gespecialiseerde kennis over monumenten overbrengen aan uiteenlopende doelgroepen van belanghebbenden en belangstellenden.
Een cruciaal punt bij zulke presentaties is het overbruggen van de kloof tussen specialisten uit verschillende vakgebieden onderling, en tussen specialisten en andere betrokkenen. Alleen als dit effectief wordt gedaan, kan de gepresenteerde kennis effectiever en beter geïntegreerd in het werkveld worden ingezet.
 
 

Voordracht over restauratiefilosofie voor Triple Nine Society.
Foto: Thorsten Heitzmann
 
 

Al vele jaren draag ik onder meer met mijn presentaties en voordrachten bij aan de gedachtenontwikkeling over het behoud van het cultureel erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn te vinden onder Portfolio / Publicaties en presentaties.
Een boeiende en degelijk onderbouwde presentatie of rapportage kan ook de realisatie van úw doelstellingen dichterbij brengen.
 

Contactgegevens

 

Weblinks


 

Afstellen van een lager van de koning (centrale spil) van de molen van Borkel (N-Br.) - Foto: Gerard Sturkenboom.


Eén van de lantaarns op de Rückertbrug, ’s-Hertogenbosch. Oorspronkelijk geplaatst in 1921; gesloopt omstreeks 1970. Reconstructie-ontwerp naar oude foto's voor Cultuurhistorische Vereniging De Boschboom.